'
Bli medlem

Medlemsavgiften i Össf r.f.

Föreningens frivilliga medlemsavgift är 10 euro/år:

1. SUKOL-medlemmar:
Om du är medlem i SUKOL och angett Österbottens svenska språklärarförening r.f. som ditt distrikt är du också medlem i Össf r.f. Du kan även betala in den frivilliga medlemsavgiften till Össf på kontonummer FI6149701040073690
SUKOL uppbär egen medlemsavgift på separat bankgiro.

Som medlem i Össf r.f. får du:

Vi rekommenderar naturligtvis att alla är betalande medlemmar i både SUKOL och vår egen förening. På så sätt har vi fler möjligheter att påverka.

Vid frågor ta kontakt med Össf r.f. via diane-christine.blusi (at) abo.fi