'
Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen för ÖSSF 2017

Diane-Christine Blusi

Diane-Christine Blusi

E-post fornamn.efternamn@abo.fi

Ordförande
Lektor i engelska i Vasa övningsskola, åk 7-9 och gymnasiet


Christel Björkstrand

Christel Björkstrand

E-post fornamn.efternamn@abo.fi

Viceordförande
Lektor i engelska på Centret för språk och kommunikation vid Åbo Akademi i Vasa.


Sofia Lindkvist

Sofia Lindkvist

E-post fornamn.efternamn@abo.fi

Kassör
Timlärare i engelska på centret för språk och kommunikation vid Åbo Akademi i Vasa.


Pia Sandås

Pia Sandås

E-post fornamn.efternamn@gmail.com

Sekreterare
Ordinarie språklärare i engelska, franska och svenska på Vasa Arbis.


Marie Köller

Marie Köller

E-post fornamn.efternamn@gmail.com

Redaktör för språknet
Timlärare inom vuxenutbildningen i tyska, engelska och franska vid Arbis i Vasa och Malax-Korsholm Medborgarinstitut.


Nina Nykvist

Nina Nykvist

E-post fornamn.efternamn@vaasa.fi

Lärare i engelska på Vasa svenska aftonläroverk och Vasa gymnasium.